AKTUELNO

Sumnja se da je u instituciji Zaštitnika građana, dok je na njenom čelu bio Janković, izvršen kriminal.

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost, Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je podneo krivičnu prijavu protiv Saše Jankovića, za koga je DRI utvrdio nenamensko trošenje budžetskih sredstava dok je bio Zaštitnik građana u iznosu od najmanje 5.5 miliona dinara u 2016. godini.

Državna revizorska institucija u svom Izveštaju o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Saše Jankovića, Zaštitnika građana za 2016. godinu utvrdila je niz nezakonito potrošenog novca u iznosu od najmanje 5.5 miliona dinara, rekao je generalni sekretar Mario Spasić i to:

Za nabavku usluga korišćenja telefona, teleksa i telefaksa u iznosu od 632 hiljada dinara, bez sprovedenog postupka javne nabavke i bez zaključenog ugovora, suprotno Zakonu o javnim nabavkama.

Bez saglasnosti je zaključio Ugovor broj: 34-46-5137 od 24. februara 2014. godine i Ugovor broj: 215-116-7101 od 3. marta 2016. godine, sa "Telenor" d.o.o. Beograd, čiji su periodi važenja duži od 12 meseci i na taj način je preuzeo obaveze koje će dospevati i za naredne godine, suprotno Zakonu o budžetskom sistemu.

Preuzeo je obavezu i izvršio plaćanje "BT PEGROTOUR", Beograd, za troškove smeštaja na službenom putu u inostranstvo u iznosu 1.008.000 dinara, bez sprovedenog postupka javne nabavke i bez zaključenog ugovora, što nije u skladu sa članom 56. Zakona o budžetskom sistemu.

Foto: Tanjug

Zaključio je Ugovor o pružanju stručnih usluga iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu broj 48-4-171 od 10. januara 2011. godine, na neodređeno vreme za usluge obavljanja poslova iz oblasti bezbednost i zdravlje na radu, koji po svojoj prirodi ne zahtevaju plaćanje u više godina i izvršio rashod u iznosu od 144.000 dinara, što nije u skladu sa članom 54. Zakona o budžetskom sistemu.

Vršio je isplate naknada članovima komisije za popis, u ukupnom iznosu od 95.000 dinara, bez pravnog osnova, s obzirom da se radi o redovnom poslu kako je definisano propisima koji uređuju popis imovine, obaveza i potraživanja;

Preuzeo je obavezu i izvršio plaćanja naknada članovima komisije za odabir, klasifikaciju i izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala, u ukupnom iznosu od 1.424.000 dinara, iako Zakon o kulturnim dobrima, Zakon o državnim službenicima i Zakon o platama državnih službenika i nameštenika ne predviđaju pravo državnih službenika na naknadu za rad u komisiji, što nije u skladu sa članom 56. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu;

Preuzeo je obavezu i izvršio plaćanje Reprezentacije u iznosu od 647.000 dinara, bez sprovedenog postupka javne nabavke, što nije u skladu sa članom 56. Zakona o budžetskom sistemu i

Izvršio je nabavku goriva u iznosu od 1.580.000 dinara, bez zaključenog ugovora, što nije u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.

- Zbog sumnje da je izvršen kriminal u instituciji Zaštitnika grđana, dok je na njenom čelu bio Saša Janković, bili smo prinuđeni da podnesemo krivičnu prijavu protiv gospodina Saše Jankovića, kako bi tužilaštvo i policija sproveli istragu i utvrdili postojanje krivičnog dela - zaključio je generalni sekretar.

#Krivično delo

#Novac

#Saša Janković

#Sud

'