AKTUELNO

Mladi su nosioci budućeg ekonomskog razvoja Srbije zasnovanog na inovacijama i novim tehnologijama, a Vlada Srbije je za razvoj inovacionog preduzetništva u ovoj godini izdvojila milijardu dinara, poručio je danas ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović.

Popović je otvarajući konferenciju o inovativnom preduzetništvu i novim tehnologijama u Naučno-tehnološkom parku Beograd (NTP), istakao da je u ovoj godini izdvojeno pet puta više sredstava za inovacije nego u 2017. godini.

"Mladi su nosioci budućeg ekonomskog razvoja Srbije zasnovanog na inovacijama i novim tehnologijama. Zato, ova konferencija ima veliki značaj kako bi mladi došli do novih saznanja i kako bi njihovo buduće preduzetništvo bilo temelj budućeg ekonomskog razvoja", kaže Popović.

Inovacije moraju biti primenjive u konkretnom životu i u konkretnim oblastima privrede, od poljoprivrede do robotike, smatra Popović, i dodaje da će se razvojem ovog sektora postići i povećanje plata i penzija u Srbiji.

Podseća da je vlada Srbije u ovoj godini izdvojila pet puta više sredstava za inovacije nego u 2017. što je , ocenjuje, značajan potencijal sredstava za otpočinjanje preduzetništva.

Napominje da ovog meseca počinju različiti konkursi za inovacije i inovaciono preduzetništvo u vrednosti većoj od milijardu dinara.

Generalni direktor "Viza" kompanije za Jugoistočnu Evropu Vladimir Djorđević kaže da ova kompanija podržava inovativno preduzetništvo i mala i srednja preduzeća Srbiji kako bi se ona razvijala i širila na globalno tržište.

"Hoćemo da na tržište donesemo tehnologiju i pomognemo inovativno preduzetništvo, da skratimo distancu između učesnika u trgovini, komunikacijama i plaćanja na kraju dana. Želimo da pokažemo koliko je jednostavno da kompanije i mala preduzeća iz Srbije budu dostupna globalno i ponude svoje proizvode", kaže Djorđević.

V.d. direktora Naučno-tehnološkog parka Beograd, Gordana Danilović Grković poručuje da je za dve godine rada NTP-a, u njemu počelo da radi 60 kompanija i 500 inženjera.

"To je najbolji dokaz potencijala koji ova zemlja ima u inovativnom preduzeništvu i mladim ljudima koji započinju sopstveni biznis", ističe Danilović Grković.

#Nenad Popović

#Srbija

'