AKTUELNO

Lokalne samouprave i organizacije koje žele da se bave inovacijama i promocijom inovacionog preduzetništva mogu da se prijave na konkurs za dodelu sredstava u te svrhe, izjavio je danas ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović, koji u tome vidi šansu da se mladi zadrže u Srbiji.

- Ukupna suma namenjena u te svrhe iznosi 250 miliona dinara, a maksimalan iznos sredstava koja se dodeljuju jednoj lokalnoj samoupravi ili organizaciji je 46 miliona dinara, rekao je on za Javni servis.

Kako je Popović pojasnio, komisija koja će da radi na analizi svih tih programa odabraće najbolje i njima će biti dodeljena sredstva.

- Izgradnja inovacione infrastrukture je veoma važna u svim regionima Srbije - istakao je Popović.

Kako je naveo, mladi u Beogradu, Novom Sadu i Nišu imaju mnogo bolje uslove za razvoj svojih inovacionih ideja i start-ap kompanija, a takav problem postoji i u svetu - u centrima je mnogo bolja infrastruktura.

- Zato smo primenili evropski model koji želimo da gradimo u regionima Srbije i pružimo im istu takvu mogućnost da svoje inovacione ideje pretvore u realan život, a takođe da osnuju svoje start-ap kompanije čime promovišemo i inovaciono preduzetništvo kao osnovu za to - istakao je Popović.

To, napominje on, neće biti samo prostor gde će mladi moći da rade, već će on biti osavremenjen najnovijim tehnološkim dostignućima - od kompjutera, monitora i svega onoga što je potrebno za dobru inovacionu infrastrukturu, a još važnije je - dobiće mentorsku podršku.

- Mladi koji počinju da rade i nemaju para za računovođe, pravnike, marketologe i druge, u tim centrima će imati pravnu, finansijsku, računovodstvenu podršku i, što je najvažnije, mentorsku - kako da svoj proizvod odnosno ideju plasiraju od proizvodnje do tržišta, da privuku investitore koji žele da ulože u njihov proizvod i, što je najvažnije, kako da otvore nova radna mesta sutra i da svoj proizvod plasiraju na teritoriji Srbije ili, još bolje, da izvezu svoju ideju na veliko evropsko ili svetsko tržište - rekao je on.

Prema njegovim rečima, glavni regionalni centri su i najviše zainteresovani i tu je najveći broj mladih.

- Pretpostavljam da se će oni biti prvi koji će da se prijave na ovaj izuzetno važan konkurs za mlade koji se bave inovacijama i za sve ostale kojima je inovaciono preduzetništvo osnova njihova budućnosti. Tu vidim sve veće gradove, ali je važna i podrška - saradnja sa fakultetima, naučno-istraživačkim organizacijama i važna je inovaciona zajednica - rekao je ministar.

Postoje, ukazao je, manji gradovi koji imaju veoma dobro organizovanu inovacionu zajednicu i strukture koje već postoje.

- Siguran sam da će oni zajedno s lokalnim samoupravama naći svoj interes, a pre svega mladima Srbije ćemo omogućiti da imaju mnogo bolju inovacionu infrastrukutu, apsolutno istu kao njihove kolege u velikim gradovima u Srbiji, a i u drugim evropskim gradovima - naveo je on.

Srbija, kaže, ima odlično mesto kad je reč o inovacionoj strukturi Evrope, a naši mladi koji izlaze sa tehničkih fakulteta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu odmah mogu da nađu posao ne samo u Srbiji već i u svim evropskim zemljama.

- Mi želimo da sačuvamo mlade, da nam ne odlaze, pogotovu oni najbolji, već da im omogućimo ovu infrastukturu kako bi ovde u Srbiji svoje ideje mogli da realizuju, da ovde otvore svoje start-ap kompanije i da ovde ostanu, pa čak i da zaposle što više svojih kolega u svojim novootvorenim kompanijama - rekao je Popović, uz zaključak da je velika mogućnost da nove inovacione start-ap kompanije dostignu visine koje su dostigle njihove kolege u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

#Nenad Popović

'