AKTUELNO

U Austriji je prošle godine podneto ukupno 42.073 zahteva za azil.

U poređenju sa rekordnom 2015. kada je u Austriji podneto oko 90.000 molbi za dobijanje azila podneto je čak 52,4 odsto manje.

Od vlade usvojena gornja granica za prihvat postupaka za dobijanje azila od 37.500 gotovo je potpuno ispunjena, odnosno za 96 odsto.

Tako je prošle godine, kako proizilazi iz izveštaja ministra unutrašnjih poslova Volfganga Sobotke, podnetom Vladi Austrije, a u koji je uvid imala agencija APA, 36.030 osoba ispuniilo uslove za pokretanje postupka za dobijanje azila.

Sobotka je konstatovao da je broj zahteva za azil i dalje na visokom nivou, iako postoji značajno smanjenje u odnosu na 2015, ali ta brojka predstavlja i rast u poređenju sa 2014. i to za 49,9 odsto, a u odnosu na 2013. rast od čak 140,4 odsto.

Glavne zemlje porekla podnosioca zahteva za azil su prošle godine bile Avganistan, Sirija, Irak, Pakistan i Iran. Od 42.073 zahteva je 27.254, odnosno 64,8 odsto prihvaćeno u postupak odlučivanja o azilu.

Za 14.819 slučaja, ili 35,2 odsto još nije usledilo odobrenje za pokretanje postupka, te se oni prebacuju na tekuću godinu. Daljih 12.987 su ocenjeni kao Dablinski slučajevi, za koje je nadležna druga zemlja EU, te se odgovarajuće konsultacije vode trenutno.

U 1.832 slučaja je nije pokrenut postupak jer nije utvrđena starost tražioca azila, ili još nije rešeno neko drugo pitanje.

Takođe se u izveštaju navodi da je 10.677 osoba ponovo napustilo zemlju, 5.797 dobrovoljno, 4.880 osoba je proterano, a 2.852 je premešteno u drugu zemlju članicu EU na osnovu Dablinske odredbe.

Inače za tekuću godinu gornja granica, koja je predviđena odlukom vlade, iznosi 35.000.

S.M.

#Austrija

#Azil

#Broj

'