AKTUELNO

Među mnogim pitanjima koja se tiču sticanja starosne penzije često se pojavljuje i nedoumica da li se mora prekinuti osiguranje da bi se steklo pravo na sticanje starosne penzije. Pravo na starosnu, ili prevremenu starosnu penziju se priznaje, u pravilu, po prestanku osiguranja, od dana ispunjenja uslova, a najviše šest meseci unazad od dana podnošenja zahteva, kažu u PIO Fondu.

Ali, i tu ima izuzetaka. Odjava sa osiguranja nije potrebna za preduzetnike, osiguranike koji obavljaju privremene ili povremene poslove i ugovorene poslove, kao i osiguranike koji su izabrana, imenovana ili postavljena lica.

Takođe, odjava, u skladu sa zakonom, nije potrebna ni za osobe koje su hranitelji, odgovaraju iz Fonda.

U ovoj godini pravo na starosnu penziju mogu ostvariti muškarci sa 65 godina života i najmanje 15 godina staža ili sa 45 godina staža bez obzira na godine života. Žene u 2024. godini mogu u penziju sa 63 godine i 8 meseci života i takođe najmanje 15 godina staža.

PENALI I DO 20 ODSTO

Prevremena starosna penzija se trajno umanjuje za 0,34% za svaki mesec koji nedostaje do navršenih 65 godina života (žene u 2024. do 63 godine i osam meseci), s tim da umanjenje ne može biti veće od 20,4%. Takođe, kao i muškarci, ako imaju 45 godina staža mogu u penziju ići bez obzira na godine života.

Pravo na prevremenu starosnu penziju mogu da ostvare osiguranici u 2024. godini na sledeći način – i muškarci i dame sa 40 godina osiguranja i najmanje 60 leta.

Osiguranicima kojima se, po osnovu rada na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, snižava starosna granica, umanjenje prevremene starosne penzije se računa do te, snižene starosne granice.