AKTUELNO

Fondu PIO svakodnevno stižu pitanja u vezi sa tematikom invalidskih penzija. Jedan Kruševljanin je opisao svoju situaciju i rekao kako je sedam godina invalidski penzioner zbog bolesti. Ali, on se interesuje kako da ostvari pravo na starosnu penziju pošto uskoro puni 65 godina, a ima skoro 30 godina staža.

Međutim, kako ističu iz Fonda PIO, prema važećim propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja, ne postoji mogućnost da korisnik invalidske penzije kad napuni određene godine života stekne status korisnika starosne penzije.

Oni podsećaju da se pravo na invalidsku penziju ostvaruje kada se utvrdi da je potpuni gubitak radne sposobnosti nastao do godina života potrebnih za ostvarivanje prava na starosnu penziju i to:

ako je uzrok invalidnosti povreda na radu ili profesionalno oboljenje, bez obzira na dužinu staža osiguranja;

ako je invalidnost posledica bolesti ili povrede van rada, potrebno je najmanje pet godina staža osiguranja;

izuzetak su osiguranici kod kojih je invalidnost nastala pre 30. godine života, gde je do 20 godina života potrebna najmanje jedna godina staža osiguranja, do 25 godina – dve godine, a do 30 godina – tri godine staža osiguranja.

Korisnici invalidskih penzija pitali Fond i zašto u nekim slučajevima ne primaju naknadu za telesno oštećenje. Korisnik iz Prokuplja kaže da je invalid sa potpunim gubitkom radne sposobnosti i prima invalidsku penziju, ali su ga odbili za telesno oštećenje.

- Penzija mi je mala i teško mi je sa toliko novca da preživim. Zašto sam odbijen za ovu naknadu kad sam invalid 100 odsto - žali se ovaj čitalac.

Foto: Pixabay.com, Pink.rs

Iz Fonda PIO kažu da je potpuni gubitak radne sposobnosti uslov za invalidsku penziju koju je muškarac dobio, ali ne utiče na pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje.

Prema Zakonu o PIO, pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje može se ostvariti za slučaj telesnog oštećenja prouzrokovanog povredom na radu ili profesionalnom bolešću, ako telesno oštećenje iznosi najmanje 30 odsto.

Kako se precizno navodi na sajtu Fonda, pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje imaju osiguranici kod kojih je, zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, došlo do gubitka ili bitnijeg oštećenja pojedinih organa ili delova tela.

Visina novčane naknade za telesno oštećenje iznosi 12.462,67 dinara i određuje se, u zavisnosti od utvrđenog procenta telesnog oštećenja od 30 do 100 odsto (o čemu odlučuje organ veštačenja Fonda), od osnova utvrđenog propisima koji su se primenjivali do 9. aprila 2003. godine i usklađuje se na isti način kao i penzije.

Autor: