AKTUELNO

Tokom dve nedelje konkursa za mesto u beogradskim vrtićima stiglo je oko 13.900 zahteva, od čega polovina elektronskim putem, izjavio je gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak.

On je rekao da broj do sada pristiglih zahteva pokazuje da pritisak na predškolske ustanove koji traje poslednjih nekoliko godina polako popušta, budući da bi trebalo očekivati da broj zahteva ove godine bude manji ukoliko se do kraja konkursa dinamika podnošenja zahteva ne promeni.

- U prvoj nedelji stiglo je oko 8.500 zahteva, u drugoj već oko 5.400, tako da verujem da je ogromna većina zainteresovanih roditelja već podnela zahteve - kaže Gak i dodaje da ove godine konkurs prvi put traje nepune tri, umesto dve nedelje.

Gak je dodao da je vrhunac interesovanja za mesto u vrtićima dostignut 2017. godine kada je pristiglo više od 23.000 zahteva, dok je prošle godine taj broj iznosio 19.500.

- Uprkos naglom rastu broja zahteva, uspevali smo u prethodne dve godine da smanjujemo listu čekanja i to sa oko 10.000 na oko 2.700, koliko je ona iznosila uoči ovogodišnjeg konkursa - rekao je Gak.

On je ponovio da je u ovom trenutku dostignut obuhvat predškolskim obrazovanjem od oko 70 odsto, budući da je oko 30.000 dece više upisano u vrtiće u odnosu na 2012. godinu, kada je u beogradskim vrtićima boravilo oko 45 odsto dece.

Gak je rekao i da svi parametri pokazuju da je sasvim realno da ove godine Beograd ukine listu čekanja za decu koja imaju prioritet pri upisu.

Kako je istakao, osim inicijalnog broja slobodnih mesta na konkursu, Sekretarijat će tokom leta odobravati i proširivanje kapaciteta tamo gde je to moguće, ali će do kraja godine biti otvorena i nova mesta u državnim vrtićima.

Konkurs za mesto u beogradskim vrtićima počeo je 8. aprila i završava se 25. aprila, navodi se u saospstenju Beoinfa. U ovom periodu roditelji i staratelji mogu lično ili elektronskim putem podneti zahtev za oko 8.000 slobodnih mesta.

#Vrtić

'