AKTUELNO

Da li penzioneri koji žive u Hrvatskoj, među kojima ima i Srba, a stekli su penziju u inostranstvu, podležu plaćanju poreza na dohodak, u ovoj bivšoj jugoslovenskoj republici, zavisi od toga postoji li ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja s državom iz koje se isplaćuje penzija.

Najviše inostranih penzija u Hrvatsku stiže iz Nemačke, Austrije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, a nova pravila važe od 1. januara.

Penzije svih građana s prebivalištem u Hrvatskoj ostvarene u inostranstvu smatraju se priznanicama od nesamostalnog rada i oporezuju se na isti način kao i prinadležnosti ostvarene u Hrvatskoj, osim ako je ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja uređeno drugačije.

Hrvatska ima potpisane ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja za oko 70 država, a u većini slučajeva ima pravo oporezivanja penzija ako su penzioneri njeni rezidenti. Neoporezive su penzije one koje su Hrvati stekli u 11 zemalja , odnosno u Nemačkoj, Belgiji, Kanadi, Luksemburgu, Kini, Makedoniji, Mauricijusu, Omanu, Poljskoj, Maroku i San Marinu.

Neoporezive su samo penzije koje isplaćuje socijalno osiguranje, a one koje dostavljaju fondovi izvan sistema socijalnog osiguranja oporezuju se u Hrvatskoj. Penzioneri koji ostvaruju penziju iz inostranstva, bez obzira na to oporezuje li se ona ili ne, obavezni su da podnesu prijavu za upis u registar poreznih obveznika. Ova prijava se podnosi Poreskoj upravi, a uz to je obavezno priložiti dokumenta o ostvarenom dohotku, odnosno primanju, što podrazumeva rešenje ili potvrdu o penziji, bankovni izvod za račun na koji je izvršena uplata penzija i drugo.

Takođe, penzioner mora da izvadi poresku karticu u Poreskoj upravi, ili preko portala, da bi mogao pri obračunu akontacije poreza u toku godine koristiti lični odbitak ili neoporezivi deo dohotka.

Ako penzioner uz inostranu prima i domaću penziju, poreska uprava kod obračuna akontacije uzima u obzir oba prihoda, uključujući isplate nagrada stranog isplatioca penzija.

Penzioner je dužan Poreskoj upravi do 31. januara da prijavi promenu visine penzije za prethodnu godinu ako je promenjeni iznos veći ili manji za 20 odsto u odnosu na iznos prethodnog rešenja. U tom slučaju, poreznici će nakon sprovedenog postupka doneti novo rešenje o utvrđenoj mesečnoj akontaciji i razlici poreza za uplatu ili povrat za prethodno porezno razdoblje.

Takođe, penzioner može zatražiti izuzeće od plaćanja akontacije poreza na strani dohodak ako istovremeno plaća porez na dohodak u inostranstvu u državi s kojom Hrvatska nema ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja ili prima penziju iz država s kojima ova zemlja, u skladu sa postojećim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, ima podeljeno pravo oporezivanja penzija.

Autor: