AKTUELNO

Seksualna eksploatacija dominira u svim krugovima u kojima se susrećemo sa trgovinom ljudima, rekla je za televiziju Pink Maja Raković, Generalni sekretar „IBSSA“ – biroa za borbu protiv trgovine ljudima.

Raković ističe da se moramo vratiti na statistiku da smo u 2018. godini imali 76 identifikovanih žrtava trgovine ljudima, dok smo u 2019. godinu, imali broj od 39 identifikovanih žrtava.

Kako kaže, statistika je umanjena za duplo, što nam govori da su sva borba i procesi koju vodimo u tom smeru, išli u dobrom pravcu.

"Seksualna ekspoatacija je jedan od osnovnih vidova zarade kriminalnih grupa i organizacija u velikom broju smo imali i primere seksualne eksploatacije maloletnih devojčica koje su vrbovane u velikom broju slučaja putem društvenih mreža i u sajber prostoru. Govorimo pri tom o uzrastu od oko 13, 14, 15 i 16 godina, ali nemojte da se začudite, u nekim slučajevima broj godina je i manji", rekla je Raković.

Kako kaže, u 2019. identifikovali smo 19 devojčica, 4 dečaka i 12 žena.

Foto: TV Pink Printscreen

"To nam govori da je dominantna seksualna eksploatacija maloletnih lica. Takođe, među njima imamo i 4 strana državljana. Ova statistika koju govorimo nažalost nije konačna, ona se stalno proverava, menja, a mnogi slučajevi su trenutno u procesu", rekal je Raković.

Ona ističe da žrtve često završe preko granice, ali i da se moramo voditi i time da često procese trgovine ljudima imamo i u Srbiji.

"Ona je postala i zemlja porekla žrtava trgovine ljudima. Kako Raković objašnjava, najčešći paravan za trgovinu ljudima jesu poslovi u inostranstvu. Zarad bolje egzistencije ljudi prihvataju poslove putem interneta, i odlazeći za boljim životom upadaju začarani krug. To su uslovi koji su nehumani i nisu dostojanstveni za jednog čoveka. Rani ili prinudni brak takođe možemo definisati kao nasilje i osnovnu normu rušenja prava deteta. Svaki brak koji je u vezi sa maloletnim detetom je vrsta prisile i određeni vid trgovine ljudima", ističe Raković. 

#Trgovina ljudima

'