AKTUELNO

Kupovina ili prodaja akcija postaće mnogo brža od sledećeg utorka, ali to ne znači da će biti lakše, barem ne odmah - i neke finansijske kompanije se spremaju da se izbore sa svim mogućim neravninama.

Trenutni standardni ciklus poravnanja za brokersko-dilerske transakcije je "T+2". To znači da je potrebno dva radna dana od kupovine akcija do trenutka kada se ta transakcija "izmiri" ili kada se zalihe zvanično prebace na račun kupca i novac isporučuje na račun prodavca.

To je norma od 2017, a počevši od 28. maja, taj ciklus će trajati samo jedan radni dan, ili "T+1".

- Za svakodnevne investitore koji prodaju svoje akcije u ponedeljak, skraćivanje ciklusa poravnanja će im omogućiti da dobiju svoj novac u utorak. To će učiniti da naše tržišne vodovodne instalacije budu otpornije, blagovremene i urednije - rekao je Geri Gensler, predsednik Komisije za hartije od vrednosti, u saopštenju za javnost.

Ova nova pravila primenjivaće se na akcije, obveznice, opštinske hartije od vrednosti, fondove kojima se trguje na berzi, neke zajedničke fondove i komanditna društva koja trguju na berzi. Brokersko-dileri i registrovani investicioni savetnici će takođe morati da poštuju nova pravila o vođenju evidencije.

Neki investitori kažu da bi kraći ciklus trebalo da pomogne u oslobađanju više likvidnosti na tržištu i smanjenju volatilnosti u marži – što trgovci kolateralom moraju da pokažu – jer smanjuje mogućnost neispunjavanja obaveza pre nego što transakcija prođe. Klirinške kuće, koje se nalaze između kupaca i prodavaca, prikupljaju marže od trgovaca kao dokaz da mogu priuštiti da izvrše transakciju.

- Pod pretpostavkom da sve prođe dobro i da ne vidimo nikakve zastoje, prelazak na T+1 će biti sveukupna korist za naš ekosistem, institucionalne investitore i maloprodajne (investitore) - rekao je Rič Li, šef strategije za trgovinu i izvršenje programa u Baird, prenosi CNN.