AKTUELNO

Dva centara su u stanju mirovanja (CA Banja Koviljača, PC Dimitrovgrad) i u slučaju potrebe mogu da budu aktivirani u kratkom vremenskom roku.

Najzastupljenijih pet država porekla migranata registrovanih tokom 2022. godine su – Avganistan 36,13 odsto, Sirija 29,19 odsto, Pakistan 11,89 odsto, Maroko 7,92 odsto i Indija 4,04 odsto.

Tokom 2022. godine, ukupno 25 osoba dobilo je pozitivno rešenje o zaštiti, od čega je 15 lica dobilo supsidijarnu zaštitu, a 10 status izbeglice (rešenje o azilu).

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije je tokom 2022. godine radio odgovorno i humano prema svim kategorijama lica koja su u nadležnosti Komesarijata, a sa takvom politikom će se nastaviti i u narednoj godini.

Autor: