AKTUELNO

Grčka policija se danas sukobila sa grupama migranata i izbeglica koji kampuju na polju u blizini severne granice zemlje u nadi da će preći u susedne zemlje i nastaviti dalje u severnu Evropu.

Stotine ljudi, uključujući decu, stigle su u četvrtak na polje pored izbegličkog kampa Diavata u blizini granice sa Severnom Makedonijom i započele postavljanje šatora.

Njih su podstakli izveštaji na društvenim medijima o planovima za organizovani pokret za prelazak grčke severozapadne kopnene granice sa Albanijom početkom aprila.

Policija je ispalila suzavac na desetine ljudi, koji su bacali kamenje i boce, mada su neki od njih u naručju držali decu, pokušavajući da razbiju policijski kordon i stignu do puta koji vodi do granice.

Oko 100 šatora je postavljeno na polju koje čuva policija.

Ljudi su odbili da odu, uprkos pozivima da se vrate u smeštajne centre i upozorenja da će dalje putovanje biti nemoguće.

- Laž je da će granice biti otvorena - rekao je ministar za migracije Dimitris Vicas za grčku državnu televiziju ERT u petak.

Desetine hiljada izbeglica i migranata, uglavnom iz Sirije, Iraka i Avganistana, zaglavljene su u Grčkoj otkada su zemlje Balkana zatvorile svoje granice 2016. godine, blokirajući glavni prolaz ka severnoj Evropi.

#Grčka

'