AKTUELNO

U Sloveniju je upućeno 56 pripadnika Vojske Srbije kako bi učestvovali u humanitarnoj operaciji sprečavnja, otklanjanja, ublažavanja i saniranja posledica poplava.

Pukovnik Vojske Srbije Branislav Stevanović kaže da je situacija u Sloveniji u vezi sa poplavama i dalje teška posebno uzimajući u obzir da je, kako kaže, veliki broj naselja i dalje u potpunosti odsečen od ostatka zemlje usled porušenih mostova, prekinutih putnih komunikacija i velikog broja klizišta.

U Sloveniju je upućeno 56 pripadnika Vojske Srbije kako bi učestvovali u humanitarnoj operaciji sprečavnja, otklanjanja, ublažavanja i saniranja posledica poplava, a Stevanović za Tanjug precizira da su snage Republike Srbije angažovane u severoističnom delu te zemlje.

"Vazduhoplovne snage su angažovane na zadacima snabdevanja i transporta robe i ljudi na ugroženim područjima, težišno se prevozi voda, hrana, lekovi i gorivo. Takođe dostavljamo agregate za proizvodnju električne energije. Na dnevnom nivou od nekih osam časova naleta isporučumo deset tona robe i prevezemo stotinu putnika", rekao je Stevanović.

Što se tiče kopnene komponente, angažovane su inženjerijska radna grupa, jedinica ABHO za dekontaminaciju i cisterne za snabdevanje vodom i gorivom. Oni se, prema njegovim rečima, angažuju na zadacima raščišćavanja terena, rekonstrukcije komunikacija i snabdevanja gorivom i vodom svih jedinica i snaga u zoni operacije. Vazduhoplovna komponenta se angažovala sa dva helikoptera, dodao je pukovnik.

"Ono što dodatno otežava situaciju jeste konfiguracija terena koja je planinska i veliki je broj i dalje aktivnih klizišta. Ja bih ilustrovao težinu od snbdevanja mesta Černa na Koroškom koja je u potpunosti odsečena. Za snabdevanje vazdušnim putem je potrebno da letite između visokih planinskih vrhova, a na pojedinim mestima čak se ide i ispod visokonaponskih dalekovoda koji su postavljeni jako visoko što je sa letačke strane zahtevno i potrebno je poznavanje terena i angažovanje iskusnih pilota", rekao je Stevanović.

Kako kaže, ova operacija je izuzetno kompleksna i zahteva visok stepen koordinacije s obzirom na to da su angažovane snage iz civilnih i vojnih struktura.

"Pored toga u sklopu vojne pomoći angažovane su i snage iz partnerskih zemalja iz regiona. Pored Srbije angažovano je još osam partnerskih zemalja", rekao je Stevanović. Istakao je da lokalno stanovništvo i pored svih nedaće nije klonulo duhom, oseća se solidarnost i biće angažovan veliki broj dobrovoljaca iz ostatka zemlje.

Stevanović kaže da je lokalno stanovništvo zahvalno za iskazanu solidarnost i doprinos VS.

"Mi ih razumemo i saosećamo jer smo 2014. bili u sličnoj situaciji. Spremni smo da damo doprinos 24 sata kako bi se stvorili uslovi da naši slovenački prijatelji nastave svoj život normalno", rekao je Stevanović.

#Poplave

#Slovenija

#Vojska Srbije