AKTUELNO

Sud BiH izrekao je danas prvostepenu presudu kojom je Elfeta Veseli osuđena na deset godina zatvora za svirepo ubistvo dvanaestogodišnjeg dečaka Slobodana Stojanovića u leto 1992. godine kod Zvornika.

Sudsko veće je na osnovu iskaza velikog broja svedoka i veštaka medicinske struke zaključilo da je Veseli počinila krivično delo za koje je optužnica tereti.

Veće je oslobodilo Sakiba Halilovića optužbi da je posmatrao ubistvo dečaka i propustio da kao komandant Diverzantskog voda kazni Veseli, pripadnicu tog voda.

Elfeti Veseli je u kaznu uračunato i vreme provedeno u pritvoru od 24. marta 2017. godine, kao i vreme provedeno u ekstradicionom pritvoru u Švajcarskoj.

Tužilaštvo BiH teretilo je Elfetu Veseli da je kao pripadnica Diverzantskog voda Komande združenih jedinica Liplje, Kamenica Armije BiH u drugoj polovini jula ili prvoj polovini avgusta 1992. godine ubila dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića u naselju Bajrići-Novo Selo, na području Kamenice kod Zvornika.

Prema optužnici, Veseli je na najsvirepiji način ubila dečaka tako što mu je, dok je bio na biciklu, prišla s leđa i zaklala ga nožem.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.

#BiH

#Ubistvo

'