AKTUELNO

Potrebno je da srpski osiguranici pre odlaska na put, iz svog doma zdravlja uzmu potvrdu da u proteklih 12 meseci nisu imali hronična i akutna oboljenja.

Ukoliko putujete u neku od zemalja koju ne pokriva naš RFZO, procedura za preuzimanje osiguranja je vrlo slična

Sa srpskom zdravstvenom knjižicom osigurani smo u još 21 zemlji, što bi značilo da vam za te zemlje nije potrebno privatno zdravstveno osiguranje. Ukoliko se uputite u njih, i bude vam potrebna hitna medicinska urgencija, biće vam dovoljna vaša zdravstvena knjižica, kao i dva obrasca.

Osiguranici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje imaju pravo na hitnu medicinsku zaštitu o trošku fonda, kada se nađu u ovim zemljama. Fond ima potpisane bilateralne sporazume sa ovim zemljama iz okruženja, poput Hrvatske, Crne Gore, Severne Makedonije, ali i Turske, Tunisa, Nemačke, Francuske i mnogih drugih.

Potrebno je da srpski osiguranici pre odlaska na put, iz svog doma zdravlja uzmu potvrdu da u proteklih 12 meseci nisu imali hronična i akutna oboljenja. Sa tom potvrdom, koja se dobija u roku od 2-3 dana, i overenom zdravstvenom knjižicom, osiguranici odlaze u svoju matičnu filijalu, gde će dobiti dvojezični obrazac. Ova usluga je besplatna, a obrazac traje 90 dana i za njega se može nekoliko puta godišnje aplicirati.

Za ostale zemlje, sa kojima RFZO nema sklopljene ugovore, poput Španije, Grčke, Egipta i drugih, potrebno je da takođe uzmete ovu potvrdu kod svog izabranog lekara, a potom ga odnosite u filijalu gde ćete podići drugi obrazac. U slučaju medicinske urgencije fond izvršava refundaciju sredstava, na osnovu prikupljene potrebne dokumentacije (pomenuti obrazac, originalne račune i medicinsku dokumentaciju iz te zemlje).

Fond će refundaciju izvršiti u roku od 60 dana.

Srbija ima potpisan sporazum sa Austrijom, Belgijom, BiH, Bugarskom, Holandijom, Italijom, Luksemburgom, Mađarskom, Severnom Makedonijom, Nemačkom, Rumunijom, Slovačkom, Francuskom, Hrvatskom, Crnom Gorom, Češkom, Slovenijom, Turskom i Tunisom, ali i sa provincijom Kvebek.

Autor: