AKTUELNO

Fondacija "Za srpski narod i državu" raspisala je danas konkurs "Žene - snaga i stub Srbije" za finansiranje pet najboljih poslovnih planova u cilju unapređenja položaja žena bez trajno rešenog radnog statusa sa teritorije Republike Srbije, kako bi one mogle da pokrenu sopstveni posao.

Osnovni uslovi za prijavu na konkurs - Pravo prijave na konkurs imaju žene bez trajno rešenog radnog statusa koje imaju navršenih 18 godina života i imaju stalni boravak na teritoriji Republike Srbije.

Rok za prijavu na konkurs

Poslovni plan sa pratećom dokumentacijom poslati elektronskim putem, na adresu office@fondacijasnd.rs, najkasnije do 1. februara 2023. godine do 12 časova.

Nagrade

Jednokratna i bespovratna finansijska podrška za realizaciju pet najboljih poslovnih planova.
Prednost u selekciji imaće poslovni planovi koji imaju za cilj oživljavanje starih zanata, podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja, razvoj poljoprivrednih dobara, kao i pružanje podrške nematerijalnom nasleđu u Srbiji.

Proces selekcije

Najbolje poslovne planove odabraće stručna komisija. Rang-lista će biti objavljena 10. februara 2023. godine, na sajtu Fondacije „Za srpski narod i državu“

Sve neophodne informacije o konkursu kao i prateća dokumentacija dostupni su na sajtu Fondacije - Žene – snaga i stub Srbije - Fondacija "Za srpski narod i državu".

#Fondacija Za srpski narod i državu

#Konkurs

#žene