AKTUELNO

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas u Skupštini Srbije da je politika Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića samostalno donošenje odluka, briga o ekonomiji, ali i o bezbednosti.

Predstavljajući poslanicima Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade države Palestine u oblasti bezbednosne saradnje i Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o trgovini žitaricama, ministar Vulin je istakao da ovi predlozi govore u prilog politici slobodne, samostalne Srbije, koja sama donosi odluke i traži prijatelje u čitavom svetu.

Ministar je posebno naglasio, obrazlažući Sporazum u oblasti bezbednosne saradnje između Srbije i Palestine, da ta zemlja ima principijelni stav kada je u pitanju lažna država Kosovo.

„I to treba ceniti i poštovati. Nećemo i nikada nismo u ovom Domu delili zemlje na velike i male, one koje su nam blizu ili geografski udaljene. Svaka zemlja koja hoće da sarađuje sa nama treba da ima priliku i mogućnost. Svaki alat koji možemo da iskoristimo u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije, krijumčarenja, terorizma treba da bude iskorišćen i na raspolaganju državnim organima Republike Srbije“, poručio je ministar Vulin.

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Srbije i Palestine, kako je precizirao, omogućiće ispunjavanje zajedničkih interesa dve zemlje u unapređenju saradnje u borbi protiv svih oblika organizovanog kriminala, terorizma, finansiranja terorizma, nezakonite trgovine oružjem i opasnim materijama.

Dodao je da će njim biti unapređena i saradnja u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, krijumčarenja, krivičnih dela protiv intelektualne svojine, visokotehnološkog kriminala, falsifikovanja, posedovanja i upotrebe falsifikovanih isprava i novca, nezakonite trgovine narkoticima i psihotropnim supstancama.

Ministar Vulin je ukazao da je Sporazumom predviđena i oblast civilne odbrane i spasavanja, kao aspekta bezbednosne saradnje.

Govoreći o Predlogu zakona o potvrđivanju Konvencije o trgovini žitaricama iz 1995, ministar Vulin je objasnio da je reč o velikoj žitarskoj organizaciji, koja ima 56 članica, koje su veliki uvoznici i izvoznici žita i koji međusobno razmenjuju informacije i podatke.

Ministar je istakao da je interes svake zemlje koja ima razvijenu privredu, što Srbija svakako ima, da bude član Svetske žitarske organizacije i da saznaje iz prve ruke trendove u svetu, da im se na vreme prilagodi i predvidi promene na svetskom tržištu kako bi našoj poljoprivredi bilo lakše.

„Srbija je samostalna, donosi svoje odluke slobodno i ima interes da bude član Svetske žitarske organizacije“, poručio je ministar Vulin i pozvao poslanike da u danu za glasanje podrže predložene zakone.

#Aleksandar Vulin