AKTUELNO

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić sastao se danas sa šefom misije Saveta Evrope u Srbiji Tobijasom Flesenkemperom i razgovarao o dosadašnjoj uspešnoj saradnji u oblastima omladine i sporta i budućim zajedničkim projektima.

Ministarstvo omladine i sporta i Savet Evrope kontinuirano i programski podržavaju i iniciraju niz različitih projekata i aktivnosti koje za finalni cilj imaju stvaranje novih perspektiva i mogućnosti za usavršavanje mladih, kao i za prevazilaženje svih izazova sa kojima se mladi susreću posebno u doba pandemije. Proaktivna saradnja na institucionalnom nivou ogleda se i u promociji najviših vrednosti i u oblasti sporta.

Ministar Udovičić i šef misije Flesenkemper zajednički su konstatovali potrebu i sagledali sve modele konkretizacije svih mogućnosti produbljivanja saradnje i ubuduće u oblastima omladine i sporta, i to kako na realizaciji konkretnih programa i projekata, tako i na daljem unapređenju normativnog okvira u ovim oblastima u Republici Srbiji, kroz međusobnu razmenu iskustava i znanja.

Foto: Foto/Ministarstvo omladine i sporta

Flesenkemper je informisao ministra Udovičića o oznaci kvaliteta Saveta Evrope za omladinske centre. U maju je dogovorena zajednička poseta Ekološkom centru ''Radulovački'' u Sremskim Karlovcima, jedinom centru u Srbiji sa ovom oznakom, radi dalje promocije oznake kvaliteta u celoj zemlji. Takođe je dogovoreno da se pojačaju napori za razvoj i pokretanje kursa programa ''HELP'' o sportu i ljudskim pravima.

#Sastanak

#Vanja Udovičić

#šef misije saveta Evrope