AKTUELNO

Koliko često priznajete svoje greške?

Ako to radite retko i nerado, verovatno niste u cvetu mladosti. Istraživanje

Univerziteta u Ajovi pokazalo je da stariji ljudi ređe priznaju greške od mlađih. Naučnici su ovo utvrdili na osnovu jednostavnog kompjuterskog testa koji je podrazumevao da se pogled skrene nakon što se na ekranu pojavi određeni objekat.

Stariji ispitanici su odlično prošli na testu, u ravni sa mlađim, sa nešto sporijim reakcijama, ali su znatno ređe priznavali kad su propustili da skrenu pogled.

Dok su mlađi priznavali grešku i ostavljali više prostora za sumnju u situacijama kad nisu bili sigurni, starijima ni na kraj pameti nije bilo da su pogrešili.

Ovo je vrlo značajno, kažu naučnici, jer ne može se ispraviti greška za koju i ne znate da ste je počinili, što u slučaju starijih može da se završi fatalno kad je, na primer, reč o neuzimanju lekova.

#Greška

#Starica

'