AKTUELNO

Kako uopšte nabaviti besplatno zdravstveno osiguranje koje izdaje RFZO?

Zoran Arsenović, predsednik Upravnog odbora Jute govorio je o tome kako da se zaštitimo na letovanju budući da nijedno zdravstveno osiguranje ne pokriva troškove lečenja koronavirusa u stranoj zemlji.

- Osiguravajuće kuće pokrivaju sve troškove do momenta dok se dijagnoza ne uspostavi. Ne samo vezano za ovu pandemiju i neke druge oblike virusa i pandemija koje su postojale i u prošlosti, osiguravajuće kuće nisu pokrivale tu vrstu rizika. Ipak, veliki broj zemalja u kojima će naši putnici letovati imaju svoje protkole koji će omogućiti letovanje i boravak pod nekim uslovima koji neće biti opterećujući ukoliko se tako nešto desi. Ono što je bitno istaći jeste da Srbija ima potpisan Međunarodni sporazum o zdravstvenom osiguranju i prihvatu građana sa 20 zemalja. Između ostalog tu su neke popularne turističke destinacije kao što su Turska, Italija, Španija i Crna Gora. S te strane verujemo da će taj Međunarodni sporazum olakšati izbor kada je neko putovanje u pitanju - istakao je.

Sa kojim zemljama Srbija ima potpisan Međunarodni sporazum o zdravstvenom osiguranju?

- Austrija

- Belgija

- Bosna i Hercegovina

- Bugarska

- Velika Britanija

- Italija

- Luksemburg

- Mađarska

- Severna Makedonija

- Nemačka

- Poljska

- Rumunija

- Slovačka

- Francuska

- Holandija

- Hrvatska

- Crna Gora

- Češka

- Slovenija

- Turska

Kako doći do ovog zdravstvenog osiguranja?

Postupak izdavanja:

Dvojezični obrazac/potvrdu izdaje nadležna filijala RFZO, a na osnovu nalaza i mišljenja Lekarske komisije, da lice ne boluje, odnosno da nije bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi, u poslednjih 12 meseci, za koje je potrebno duže ili stalno lečenje, odnosno da se osigurano lice ne nalazi u stanju koje bi ubrzo po dolasku u inostranstvo zahtevalo duže lečenje, odnosno smeštaj u stacionarnu zdravstvenu ustanovu, uključujući trudnoću i druge zdravstvene usluge.

Foto: RFZO

Potrebnu dokumentaciju (nalaz i mišljenje izabranog lekara i overenu zdravstvenu knjižicu) osigurano lice podnosi lično Lekarskoj komisiji nadležne filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Potvrda/obrazac izdaje se najduže za period do 90 dana od dana izdavanja, a izdavanje se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

U slučaju potrebe za medicinskom pomoći u zemlji sa kojom je zaključen ugovor, osigurano lice predaje dvojezični obrazac nosiocu inostranog zdravstvenog osiguranja u mestu privremenog boravka (kasi zdravstvenog osiguranja).

Izuzetno, ukoliko obrazac nije izdat pre polaska na put, a ukazana je hitna medicinska pomoć u inostranstvu, dvojezični obrazac se, na zahtev inostranog nosioca zdravstvenog osiguranja, izuzetno može i naknadno izdati , ukoliko je ova mogućnost predviđena međunarodnim ugovorom.

U slučaju da osigurano lice nije pribavilo potvrdu pre odlaska na put i hitne zdravstvene usluge u inostranstvu budu naplaćene, po povratku u zemlju, osigurano lice podnosi direkciji Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje zahtev za naknadu troškova.

Uz zahtev za naknadu troškova potrebno je priložiti fotokopiju medicinske dokumentacije iz zdravstvene ustanove u kojoj su pružene zdravstvene usluge kao i originalni račun, odnosno dokaz da su zdravstvene usluge plaćene .

Foto: Burst

U slučaju da osigurano lice nije pribavilo potvrdu pre odlaska na put, a platilo je troškove hitnog lečenja u zemlji sa kojom nije zaključen ugovor, osigurano lice nema pravo na naknadu tih troškova.

Iskustvo žene iz Pančeva koja svake godine uzima osiguranje

- Svake godine idem u Crnu Goru i uzmem osiguranje besplatno. Prvo odem u filijalu RFZO po papir koji nosim svom izabranom lekaru. Tu on napiše (nakon pregleda i na osnovu kartona) da sam zdrava, zatim s tim papirom idem na komisiju kako bi mi odobrili osiguranje, pa se vratim u RFZO, oni dodaju još neke podatke i daju mi polise. Kad dođem u Crnu Goru, odem u Dom zdravlja, ponesem te papire, oni me ubace u sistem i to je to. Mnogo je lako sve pripremiti, a korisno je i čovek se oseća sigurnije - rekla je za Telegraf.rs B. O. iz Pančeva.

#besplatno lečenje

#koronavirus

#putovanje

'