AKTUELNO

Nijedna ljubav na svetu se ne može porediti sa majčinskom! Ta ljubav je posebna!

Postoji i molitva koju pravoslavne vernice koje su i majke govore za sreću i zdravlje svoje dece.

Ona se, kako se navodi na sajtu SPC, zove "majčina molitva". Prenosimo je u celosti:

- Oče Sveti, Besmrtni, iz koga izlazi sva dobrota i blagost, skrušeno Ti se molim za decu koju si mi podario da rodim. Sačuvaj ih u Tvojoj milosti i svetosti, da bi se Tvoje Ime proslavljalo u njima. Uputi me Tvojom milošću, kako da ih za slavljenje Tvoga Svetog Imena podignem, a na korist ostalih ljudi. Obdari me potrebnim strpljenjem i snagom za to. Gospode, prosveti razum moje dece Tvojom Premudrošću, da nauče dušom i mišlju da Tebe vole. Usadi u srca njihova strah i odvratnost prema svakom poroku, da bi mogli ići pravim putem bez grešnosti. Ukrasi duše njihove čistotom, dobrotom, poniznošću, marljivošću, strpljenjem i svakom vrlinom. Čuvaj usne njihove od svih kleveta i laži. Blagoslovi moju decu, da bi napredovali u vrlinama i svetosti i rasli pod Tvojom zaštitom, a u ljubavi poštenih ljudi. Neka njihovi Anđeli čuvari budu sa njima i čuvaju ih u mladosti od varljivih pomisli, zlih i grešnih kušanja ovoga sveta i od zamki nečistih duhova.

Foto: Tanjug/Zoran Žestić

Kada moja deca pogreše pred Tobom, ne okreni Svoje Lice od njih, nego, prema Tvome velikom Milosrđu budi milostiv i njima, jer Ti si jedini koji čistiš ljude od svakog greha. Nagradi moju decu svim zemaljskim dobrima i svim što im je potrebno za spasenje. Kroz sve dane života njihovog sačuvaj ih, Bože, od razjarenosti, gneva, nesreće, zla i muka. Dobri Gospode, ja Ti se molim, nagradi i mene radošću i veseljem od moje dece. Sačuvaj me u čestitosti i pravednosti da sa svojom decom mogu stati pred Tebe u dan Strašnog Suda Tvoga i da Ti bez straha kažem: Evo me Gospode, sa decom koju si mi dao, da zajedno sa njima veličam Tvoje najsvetije Ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sve dok je ovoga sveta. Amin.