AKTUELNO

Društvo lekara urgentne medicine Srbije organizuje Prvi kongres urgentne medicine jugoistočne Evrope, koji će biti održan od 21. do 23. juna 2018. godine u hotelu Hilton u Beogradu.

Evropska asocijacija urgentne medicine i osam nacionalnih udruženja država jugoistočne Evrope su srpskom Društvu lekara urgentne medicine ukazali poverenje da prvi veliki i izuzetno značajan kongres bude organizovan upravo u Beogradu. Kongresu će prisustvovati i održati sastanak svog Izvršnog odbora i članovi Board-a Evropske asocijacije urgentne medicine.

Pored najeminentnijih stručnjaka iz Srbije, na kongresu će učestvovati i najpriznatiji stručnjaci u ovoj oblasti iz cele Evrope – Italije, Švajcarske, Austrije, Rumunije, Španije, Belgije, Grčke, Francuske, Turske, Mađarske, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore - tako da se očekuje prisustvo preko 500 učesnika. Neki od najvažnijih gostiju i predavača su:

dr Roberta Petrino, Predsednica EuSEM-a, Italija Prof. Dr Aris Exadaktylos, osnivač International Centre for Exellence in Emergency Medicine, Švajcarska Doc. Dr Marko Ercegovac, Direktor Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije Prof Wilhelm Behringer, počasni sekretar EuSEM-a, Austrija Prof. Raed Arafat, Državni sekretar Ministarstva zdravlja Rumunije Luis Garcia Castrilo, President-Elect EuSEM-a, Španija Prof. dr Nevena Kalezić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, direktorka Centra za anesteziologiju i reanimatologiju, načelnik odeljenja Prof. dr Aleksandar Pavlović, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Medicinski fakultet Kosovska Mitrovica Prof. Dušica Simić, anesteziolog, Univerzitetska dečija klinika Tiršova, Služba anestezije i reanimacije

Tokom tri dana brojni predavači i učesnici će predstaviti najnovija dostignuća u razvoju urgentne medicine, ali i najbolje primere organizacije što boljeg i efikasnijeg rada službi urgentne medicine, koja je jedna od najvažnijih grana medicine, najčešće presudna za spašavanje života ljudi.

Osavremenjivanjem zdravstvenog sistema, dobijanjem informacija iz razvijenog sveta, zdravstveni sistem se okreće novom vidu organizacije sistema urgentne medicine uvođenjem i razvijanjem službi urgentnog prijema u bolnicama, gde specijalista urgentne medicine dobija sve više na značaju, a samim tim se rasterećuju bolnički kapaciteti, čime se omogućava ekonomičnije i kvalitetnije lečenje pacijenata. Kongres će se baviti i temama dijagnostike, te će biti predstavljeni i najnoviji portabl ultrazvučni aparati koji omogućavaju pregled pacijenata i na terenu ili u sanitetskom vozilu. Govoriće se o zbrinjavanju politraumatizovanih pacijenata, rešavanju urgentnih stanja, reanimaciji, toksikologiji, traumama, masovnim nesrećama i terorističkim napadima.

Ovaj kongres će svakako doprineti i boljoj regionalnoj povezanosti i saradnji urgentnih službi, shvatanju sličnosti i razlika, razmenjivanju ideja i započinjanju novih projekata koji će doprineti da se urgentna medicina u celom regionu razvija i radi isključivo za dobrobit pacijenata.

#Evropa

#Medicina

'