AKTUELNO

Zaštitne maske više nisu obavezne u zdravstvenim ustanovama, nije ni testiranje na korona virus, a takođe, ni negativan test više nije uslov za hospitalizaciju u svim klinikama. Konačno, ukinuta je i zabrana poseta u zdravstvenim ustanovama, a izolacija obolelih pacijenata od kovida 19 sada traje do 10 dana od pojave simptoma i znakova bolesti.

Ovo su najnoviji zaključci Posebne radne grupe za postupanje u uslovima pandemije kovid 19, koja je, kako saznajemo, održala sastanak 12. aprila ove godine.

Na sastanku je razmatrana aktuelna epidemiološka situacija respiratornih infekcija u Srbiji i svetu, kao i preporuke relevantnih međunarodnih institucija, te je Posebna radna grupa donela pet zaključaka, koje je Ministarstvo zdravlja poslalo direktorima svih zdravstvenih ustanova u zemlji.

Zaključci Posebne radne grupe

Ukida se obaveznost nošenja zaštitnih maski u zdravstvenim ustanovama

Ukida se zabrana poseta hospitalizovanim pacijentima u zdravstvenim ustanovama

Ukida se obavezno testiranje kao uslov za prijem na bolničko lečenje na određenim odeljenjima i klinikama

Izolacija pacijenata obolelih od kovid 19 traje do 24 sata nakon prestanka temperature, a najviše do 10 dana od pojave simptoma i znakova bolesti

Nije obavezno testiranje na SARS- CoV- 2 kod pacijenata sa simptomima akutne respiratorne infekcije, osim ako ordinirajući lekar postavi indikacije za testiranje radi diferencijalne dijagnoze ili propisivanja terapije

Foto: Tanjug/Sava Radovanović

Sve može drugačije ukoliko ustanova proceni

U dopisu koji je poslat zdravstvenim ustanovama, navodi se i da Komisije zdravstvenih ustanova, na osnovu procene faktora rizika kod pacijenata koje zbrinjava, kao i na osnovu procene epidemiološke situacije u samoj ustanovi, mogu da donesu drugačije mere.

Suprotno gore navedenom, ako procene da ima potrebe, mogu da donesu odluku o obaveznom nošenju maski za osoblje, pacijente i druge osobe na određenim odeljenjima ili u celoj ustanovi.

Na nivou ustanove, mogu da donesu i odluku o obaveznom testiranju pojedinih pacijenata na korona virus, ili svih pacijenata na određenim odeljenjima odnosno klinikama.

Takođe, ustanove same mogu da donesu odluku i o zabrani ili organizovanju poseta hospitalizovanim pacijentima na određenim odeljenjima ili klinikama ili u celoj ustanovu, kao i odluku o načinu organizacije poseta.

Preporuke koje od 12. aprila više nisu obavezne a koje se tiču maski, poseta, testiranja na na nivou primarne zdravstvene zaštite, bolničkih ustanova, na snazi su bile od polovine septembra, kada ih je donela Posebna rana radne grupe za postupanje u uslovima pandemije kovid 19.

Autor: