AKTUELNO

Da li imate rođake ili prijatelje u Sjedinjenim Američkim Državama? Da li želite da posetite ovu zemlju u turističke svrhe, da biste doživeli američku kulturu ili možda gledali NBA utakmicu uživo? Možda vas kompanija šalje na poslovno usavršavanje ili ste dobili stipendiju za studiranje u Americi?

Bez obzira na razlog putovanja, SAD nude mnogo mogućnosti za uživanje. Međutim, da biste ostvarili svoje planove, neophodna je viza za Ameriku.

Apliciranje za vizu za Ameriku nije preterano komplikovano, ali zahteva nekoliko koraka koji moraju biti ispravno obavljeni kako bi ceo proces bio manje stresan i na kraju uspešan.

Šta treba znati prilikom apliciranja za američku vizu?

Pre nego što krenemo sa detaljima o samoj proceduri, važno je imati na umu dve bitne stvari prilikom apliciranja za američku vizu:

1. Prema američkom zakonu, svako ko aplicira za vizu se može smatrati potencijalnim ilegalnim imigrantom, osim ako ne pruži odgovarajuće dokaze pred konzulom. Iako ovo može zvučati strogo, važno je shvatiti suštinu procesa. Nemojte dozvoliti da vas to obeshrabri, jer postoje načini da se iznesu argumenti pred konzulom.

2. Druga važna stvar je činjenica da postoji retka prilika za lični razgovor sa konzulom tokom procesa apliciranja za američku vizu, što se razlikuje od drugih zemalja poput Velike Britanije, Kanade i Australije. Ovaj razgovor je važan, jer konzul ima veliku autonomiju u proceni kvalifikacija kandidata za vizu.

S obzirom na ove činjenice, hajde da sagledamo šta je potrebno za kompletiranje procesa. Dve najvažnije stvari koje igraju odlučujuću ulogu prilikom apliciranja za američku vizu su status u matičnoj zemlji, odnosno veza za domovinom, i razlog vašeg putovanja, odnosno da li vam treba turistička viza za Ameriku, radna ili studentska viza.

Veze sa domovinom

Veze sa matičnom zemljom igraju važnu ulogu pri apliciranju za vizu za SAD. Zaposlenje i finansijska stabilnost su važni, dok porodične obaveze olakšavaju proces aplikacije. Imovina i putovanja mogu biti korisni, kao i saldo na računu, ali nisu presudan faktor za dobijanje vize.

Razlog putovanja

Razlog vašeg putovanja u Ameriku može biti presudan pri odlučivanju o vizi. Tipični razlozi uključuju posetu nekome koga poznajete (tokom intervjua se često postavljaju pitanja o vašem odnosu sa tom osobom), turističke obilaske, poslovne događaje ili sastanke, ili druge motive. Za posetu nekom u SAD, garantno pismo nije obavezno; dovoljno je imati kontakt podatke i adresu domaćina.

Turistička putovanja su uobičajena, ali skupa, pa je dobro imati stabilne prihode. Poslovna putovanja zahtevaju pozivnicu od firme ili organizacije. Na intervjuu, detaljno se razmatraju razlozi putovanja i status u matičnoj zemlji, što može uticati na ishod aplikacije.

Kako do turističke vize za SAD

Kako smo već pomenuli, turistička poseta Sjedinjenim Američkim Državama je čest razlog putovanja preko bare. Priprema aplikacije za turističku vizu zahteva ozbiljan pristup, ispunjavanje određenih uslova i pažljivo prikupljanje dokumentacije.

Postoje različiti tipovi turističkih viza za Ameriku, uključujući B-1 za poslovna putovanja i B-2 za turističke svrhe. Kao i kod ostalih vrsta viza za Ameriku i ovde je osnovni uslov stabilan status u matičnoj zemlji i finansijska sposobnost za putovanje.

Procedura uključuje online podnošenje zahteva, plaćanje takse za obradu aplikacije u iznosu od 160 dolara i zakazivanje konzularnog intervjua. Tokom intervjua, zvaničnik može postavljati pitanja o svrsi putovanja i finansijskoj situaciji. Konačna odluka o ulasku u Ameriku donosi se na graničnom prelazu.

Konzularni intervju je poslednji korak, tokom kojeg oficir može postavljati pitanja o svrsi putovanja, planovima i finansijskoj situaciji. Konačna odluka o ulasku u zemlju donosi se na graničnom prelazu.

Šta konzuli zaista traže prilikom apliciranja za američku vizu?

Prilikom procesa dobijanja američke vize, važno je razumeti šta konzuli zaista traže. Fokusirajući se na veze sa domovinom, konzuli procenjuju vašu nameru da se vratite nakon posete Americi. Dokumenti kao što su garantna pisma iz SAD-a nisu od suštinskog značaja; umesto toga, analiziraju se vaše socijalne i profesionalne veze.

Relevantnost socijalnih i profesionalnih veza

Prilikom apliciranja za američku turističku vizu, bitno da da istaknete svoje veze sa zemljom porekla, uključujući porodične odnose, zaposlenje i aktivnosti u društvu. Konzuli traže dokaze vaše pripadnosti zajednici i stabilne veze koje vas vezuju za domovinu.

Principi iza odluka konzula

Da biste uspešno prošli kroz proces apliciranja za vizu, važno je razumeti pristup konzula. Konzuli temeljno proučavaju biografske informacije i obavljaju intervju kako bi procenili vašu nameru da se vratite u svoju zemlju porekla. Važno je nedvosmisleno pokazati svrhu vaše posete Americi i pružiti dokaze o vašem iskustvu u toj oblasti ili vašim vezama sa rodbinom.

Posete osobama koje su prekoračile vizu

Osobe koje su prekršile svoj vizni status u Americi predstavljaju visok rizik kod apliciranja za turističku vizu. Bez obzira na to da li su produžavali svoj boravak legalno ili ilegalno, konzuli smatraju da su prekršili obećanje dato tokom prvog intervjua da će se vratiti u svoju domovinu. Poseta takvim osobama može se smatrati rizičnom, čak i ako inače imate snažne veze sa svojom zemljom porekla.

Razumevanje ovih važnih tačaka pomoći će vam da se pripremite na najbolji način i povećate šanse za dobijanje američke vize. Nastavite sa pažljivom pripremom i uskoro ćete ostvariti svoj američki san.

Autor: Pink.rs