AKTUELNO

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Teodota Kirinejskog. Sveštenomučenik Teodot je bio episkop kirinijski na Kipru.

Zbog svoje mudrosti i dobrodetelji izabran je za episkopa i upravljao Crkvom s ljubavlju i revnošću. Ali kada nasta gonjenje na hrišćane u vreme cara Likinija, Teodot je izveden na sud i stavljen na muke. Kada ga mučitelj Savin savetovaše da se odrekne Hrista i pokloni idolima neznabožačkim, odvrati mu Teodot:

"Kad bi ti znao dobrotu Boga mojega, na koga se ja nadam, da će me zbog ovih kratkovremenih muka udostojiti večnoga života i ti bi poželeo da za njega postradaš ovako kao ja".

Udarali su mu klince u telo, a on se molio Bogu s blagodarnošću; pa misleći da mu je kraj blizu, savetovaše i poučavaše hrišćane koji behu oko njega. Ipak u to vreme objavi car Konstantin slobodu hrišćanima i naredi da se puste svi koji su pod sudom radi Hrista. Tada je i ovaj svetitelj bio oslobođen, povrati se onako izmučen na svoj položaj u Kiriniju, i požive još dve godine. Skončao je 302. godine.

Srpska pravoslavna crkva slavi ga 2. marta po crkvenom, a 15. marta po gregorijanskom kalendaru.

Autor: