AKTUELNO

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici, proslavljaju najradosniji hrišćanski praznik - Božić, dan rođenja Isusa Hrista. Prvi dan se uvek obeležava 7. januara i praznuje se tri dana.

Najradosniji praznik sa sobom nosi mnoštvo običaja koje bismo trebali ispoštovati. Naime, pravoslavni vernici rano ujutro odlaze na liturgiju, a oni koji su postili veliki božićni post, odlaze na pričest.

Položajnik

Na Božić, prema starom narodnom običaju, u kuću dolazi specijalni gost koji porodici prvi čestita ovaj veliki praznik, a veruje se da je najbolje da ta osoba bude muškarac koji se naziva položajnik.

Još sa vrata doziva domaćina i ostale ukućane, pozdravljajući ih sa "Hristos se rodi", na šta mu oni uzvraćaju rečima "Vaistinu se rodi".

Položajnik prilazi vatri i grančicom sa badnjaka je džara govoreći "Koliko varnica toliko parica, koliko varnica toliko sreće i veselja" i dalje nabrajajući sve ono što misli da bi valjalo da se u domaćinovoj kući umnoži. Takođe je običaj i da ga domaćica daruje nekim simboličnim poklonom u znak zahvalnosti, nakon što domaćinima izrekne lepe želje

Navodno, od osobe koja nam prva uđe u kuću, zavisi kakvo će biti raspoloženje ukućana tokom godine.

Foto: Tanjug/Nemanja Jovanović

Svečani ručak i lomljenje česnice

Za svečani ručak se cela porodica okuplja oko bogate božićne trpeze, na kojoj se nalazi voće, povrće, meso, hleb, kolači i razna druga jela. Na sto se iznosi pogača česnica, u koju se stavlja metalni novčić (zlatni, srebrni, ili običan). Česnica se okreće kao slavski kolač, preliva vinom, i potom lomi na onoliko delova koliko ima ukućana. Po narodnom verovanju, onaj ko dobije deo u kojem je novčić - biće srećan cele godine.

Domaćini tradicionalno na Badnji dan peku pečenicu, obično prase, koje se na trpezu iznosi na Božić. U nekim mestima mladići tradicionalno poklanjaju devojkama božićnicu - ukrašenu jabuku , ali se taj običaj do sada malo gde zadržao.

Nakon svečanog porodičnog ručka, posećuju se prijatelji, rodbina i kako bi se družili i jedni drugima čestitali praznik.

U narodu se od davnina verovalo da će sve što se okopa motikom uroditi plodom ako bi na Božić padala kiša.

Molitva za Božić

"Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj, i po obilju milosrđa svoga očisti bezakonje moje. Operi me sasvim od bezakonja moga, i od greha moga očisti me, jer ja znam bezakonje svoje i greh je moj stalno preda mnom. Tebi jedinome sagreših, i zlo pred Tobom učinih, da se opravdaš u rečima svojim i da pobediš kad ti sude. Gle, u bezakonjima se začeh, i u gresima rodi me mati moja. Jer gle, istinu ljubiš, i javljaš mi neznano i tajno svemudrosti svoje. Pokropi me isopom, i očistiću se; operi me, i biću belji od snega. Daj mi da čujem radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih, i sva bezakonja moja očisti. Srce mi čisto sazdaj, Bože, i duh prav obnovi u meni. Ne odbaci me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga, i duhom vladalačkim učvrsti me. Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i nepobožni će se obratiti Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenja moga; obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usne moje, i usta će moja kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, prineo bih; za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva Bogu je duh skrušen; srce skrušeno i smerno Bog neće prezreti. Po blagosti svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice; tada će metati na žrtvenik Tvoj teoce."

Autor: