AKTUELNO

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Svetog Fotija Carigradskog. Rođen je u Carigradu, od veoma znamenitih, bogatih i blagočestivih roditelja.

Njegov otac Sergije bio je čuvar carskog dvora i brat Svetog patrijarha Tarasija, koji je predsedavao VII Vaseljenskim Saborom. Ovoj porodici, u vreme cara Teofila, ikonoborci su oduzeli imanje, mučili su ih i prognali. Sveti Fotije je još od detinjstva žudeo monaškom životu, ali pravoslavni car Mihailo, protiv njegove volje, postavio ga je za svog prvog savetnika i sekretara.

Isto tako, mimo njegove volje, izabran je i za patrijarha Carigradskog. Na jednom lažnom saboru zbačen je sa patrijaršijskog trona, pa je vraćen i opet zbačen. Nepokolebivi zaštitnik Crkve od vlastoljublja Rimskog pape. Upokojio se u Gospodu 891. godine.

Neodoljivi zaštitnik crkve od vlastoljublja papskog i ostalih rimskih izopačenja vere. Za šest dana prošao sve činove od svetovnjaka do patrijarha. Sveti Fotije Carigradski je jedan od najvećih otaca pravoslavne Crkve koji je živeo u devetom veku kada se Crkva borila za očuvanje poštovanja ikona, kao i za očuvanje pravoslavnoga Predanja svetih sedam vaseljenskih sabora i svetih otaca Crkve. Svetoga Fotija patrijarha carigradskog sa pravom nazivaju ocem jedinstva Crkve jer se upravo on borio za očuvanje toga jedinstva ne odstupajući od vere "jednom predane svetima".

Kako stoji u Žitiju Ćirilovom od nepoznatog pisca iz 9. veka, vizantijski car Mihajlo Treći je u dogovoru sa tadašnjim carigradskim patrijarhom Fotijem odlučio da odgovori na molbu moravskog kneza Rastislava...Među Slovene je poslao učenom svetu tog vremena svima znanu braću Konstantina i Metodija.