AKTUELNO

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju januara iznosile su 20,913 milijardi evra (20.913,3 miliona evra) što je ujedno i najviši nivo bruto deviznih rezervi krajem meseca od kada se prate podaci na ovaj način, od 2000. godine, objavila je danas NBS.

U toku januara bruto devizne rezerve povećane su za 1,49 miliajrdi evra (1.497,6 miliona evra).

Na ovom nivou deviznih rezervi obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 182 odsto i 5,8 meseci uvoza robe i usluga, što je skoro dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveza prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) na kraju januara iznosile su 16,97 milijardi evra (16.972,3 miliona evra) i u odnosu na kraj prethodne godine bile su više za 1,54 milijardi evra (1.546,7 miliona evra).

Povećanje bruto deviznih rezervi u januaru rezultat je prvenstveno priliva po osnovu prodaje državnih hartija od vrednosti u ukupnom iznosu od 1,63 miiljardi evra (1.631,5 miliona evra) emitovanih na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, navedeno je u saopštenju.

Republika Srbija je na međunarodnom finansijskom tržištu realizovala dve emisije evroobveznica ročnosti pet i 10 godina u ukupnom iznosu od 1,59 milijardi evra (1.594,0 miliona evra).

Neto prilivi ostvareni su i po osnovu upravljanja deviznim rezervama, donacija i po drugim osnovima u ukupnom iznosu od 86,9 miliona evra.

Na povećanje deviznih rezervi u januaru dodatno je uticao i pozitivan efekat faktora na međunarodom tržištu u neto iznosu od 39,9 miliona evra i u najvećoj meri je rezultat rasta cene zlata za oko 6,2 odsto, dok je u suprotnom smeru delovalo slabljenje dolara u odnosu na evro za oko 1,8 odsto.

Odlivi iz deviznih rezervi ostvareni su po osnovu neto razduženja države na ime deviznih kredita i hartija od vrednosti (ukupno 114,0 miliona evra), zatim po osnovu povlačenja devizne obavezne rezerve banaka i po drugim osnovama (ukupno 94,2 miliona evra).

Po osnovu intervencija Narodne banke Srbije ostvaren je neto odliv u iznosu od 15 mln evra.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u januaru iznosio je 711,8 miliona evra i bio je za 286,6 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu.

U januaru je vrednost dinara prema evru gotovo nepromenjena, a Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu neto prodala 225 miliona evra radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru.