AKTUELNO

Ono što ne smemo da radimo kada smo u zatvorenom prostoru za vreme potresa, nikako ne treba da istrčavamo napolje, nemojte da ulazite u liftove, između ostalog, niti stepenicama, sačekajte da se potres završi, ali ni tada se ne preporučuje lift.

Uvek se setimo prevencije onog trenutka kad se dogodi neželjeni događaj, ali je prevencija najbitnija kada je u pitanju zemljotres, od toga gde je moguće graditi do toga da treba da ispunite određene standarde gradnje, kaže Ranko Demirović, koordinator Programa Crvenog krsta Srbije za delovanje u nesrećama.

- Nije sve u propisima i nije sve ni u gradnji, već i u našem ponašanju. Šta je to što mi možemo da uradimo, između ostalog, kako da se ponašamo u slučaju zemljotresa. Slušamo dosta proteklih dana kako treba da se ponašamo. Između ostalog, za vreme potresa, ono što uvek govorimo svi, gledajte da se uvek nađete do nosećih stubova, zidova, između ostalog štoka od vrata nosećeg zida i kada ste tu gledajte da zauzmete takav položaj da ste što niže postavljeni, da ne budete uspravljeni. Zaštitite sebe, prekrijte lice, glavu. To je kada je u pitanju zatvoreni prostor - kaže Demirović.

Ono što ne smemo da radimo kada smo u zatvorenom prostoru za vreme potresa, nikako ne treba da istrčavamo napolje, nemojte da ulazite u liftove, između ostalog, niti stepenicama, sačekajte da se potres završi, ali ni tada se ne preporučuje lift.

- Ako ste već unutra veoma je bitno da stanete ispod nekog čvrstog predmeta, stanite recimo ispod čvrstog stola koji može da izdrži udar plafona ili zida koji pada.

Ako ste u automobilu u trenutku potresa gledajte da se taj automobil ne kreće dalje prema ruševinama, da ne ulazite u objekte, u garaže, gde možete da budete zatrpani, držite se brisanog prostora. Nemojte stajati ispod drveća, dalekovoda ili zgrada koji mogu da padnu - kaže Demirović.

Prošlo je već četiri dana od zemljotresa, kaže Demirović, stručnjaci iz sveta medicine kažu da je od pet do sedam dana period preživljavanja, a spasioci će vam uvek reći da im je potrebno dodatno vreme da nađu nestale. I iskustvo nam iz prethodnih zenljotresa pokazuje iz Japana i sa Haitija, da su osobe preživele i posle devet dana i posle 15 dana, tako da iz spasilačkog ugla gledano, uvek treba iscrpeti sve resurse, navodi Demirović.

- Vremena ima sve manje i sve su manje šanse, ali nada nikad ne nestaje - kaže Demirović.

#Zemljotres

#ponašanje za vreme zemljotresa