AKTUELNO

Vlada Srbije davaće novac onima koji zamene stare "dizelaše". Za nabavku putničkog automobila građani će dobiti 2.100 evra.

Sa ciljem da se poboljša kvalitet vazduha, Vlada Srbije davaće finansijski podsticaj za zamenu najstarijih dizel vozila novijim, koja manje zagađuju životnu sredinu.

Za nabavku putničkog automobila Vlada Srbije davaće građanima 2.100 evra. Oni koji se odluče da kupe laka teretna vozila dobiće 2.500 evra, a kupci autobusa mogu da računaju na 2.900 evra. Ističe se da finansijski podsticaj pokriva samo 35 odsto troškova nabavke polovnih Euro 6 vozila. Projektovana suma za izvođenje ove mere iznosi 102 miliona evra.

Rok za sprovođenje mere dodele subvencija je 2026. godina i cilja se da se na ovaj način otpremi oko 122.000 starih, zagađujućih vozila na dizel. Za sprovođenje mehanizama podrške iz javnih sredstava za deregistraciju/otpremanje starih putničkih automobila, teretnih vozila (izuzev N3) i autobusa (koji odgovaraju Euro 1, Euro 2, Euro 3 i Euro I, Euro II i Euro III) u reciklažne centre nadležan organ je MGSI (Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture), dok su partneri realizacija aktivnosti MZŽS (Ministarstvo zaštite životne sredine) i Agencija za bezbednost saobraćaja.

Agencija za bezbednost saobraćaja daće predlog mehanizama podrške iz javnih sredstava za otpremanje starih dizel putničkih automobila, teretnih vozila i autobusa u reciklažne centre, dok su partneri u realizaciji Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstvo zaštite životne sredine.

"Cilj u vezi sa EU je poboljšanje efikasnosti vozila, a dodatni efekti mere su smanjenje ukupnih emisija Srbije u cilju usaglašavanja sa Direktivom EU iz 2016. godine, kao i poboljšanje kvaliteta vazduha, kako bi se izbegla prekoračenja graničnih vrednosti za kvalitet vazduha", navodi se u Programu zaštite vazduha.

Autor: