AKTUELNO

Neki stručnjaci tvrde da mešanje vakcina pojačava imunski odgovor, dok drugi tvrde da se to ne dešava.

Imunolog prof. dr Dušan Popadić sa Medicinskog fakulteta u Beogradu kaže da bi treća doza, bez obzira koja je vakcina u pitanju, trebalo da se, po analogiji sa nekim drugim vakcinama, poput onih protiv tetanusa ili hepatitisa B, daje najmanje šest meseci od završene imunizacije.

- Prva i druga doza su ono što nas spašava i to bi svi trebalo da prime. Međutim, treću dozu bi trebalo omogućiti i svim građani koji to žele, a ona se posebno preporučuje onima čiji imunski sistem nije potpuno adekvatan - osobama starosti preko 70 godina, onima koji su na imunosupresivnoj ili antiinflamantornoj terapiji, onima koji imaju neke neurološke i reuomatološke bolesti... - smatra dr Popadić, koji kaže da ne postoji jedinstveno mišljenje struke oko toga da li treća doza treba da bude vakcina istog proizvođača kao i prethodne.

- Neki stručnjaci tvrde da mešanje vakcina pojačava imunski odgovor, dok drugi tvrde da se to ne dešava. Međutim, niko ne tvrdi da ona slabi imunski odgovor - objašnjava on.

#koronavirus

#prof. dr Dušan Popadić