AKTUELNO

Za dekana Saobraćajnog fakulteta u Beogradu ponovo je izabran doktor Nebojša Bojović, saopštio je danas taj fakultet.

Bojović je izabran na predlog naučno nastavnog veća i on će naredne tri godine biti na čelu ove visokoškolske ustanove.

Kako je najavio Bojović, Saobraćajni fakultet će nastaviti da unapređuje kvalitet nastave i naučnog rada, a fokus će biti na studijskim programima koji su usklađeni sa savremenim zbivanjima u saobraćaju i potrebama tržišta rada.

"Fakultet će raditi na još snažnijem uključenju studenata i profesora u velike međunarodne projekte. Očekuje se i saradnja Fakulteta sa državnim institucijama, lokalnom samopuravom i privredom", rekao je Bojović.

Autor: M. Mijatović