AKTUELNO

Bilo je potrebno da prođu svega dve godine od prihvatanja Ustava 1974. godine, pa da se u Srbiji uoče sve njegove negativne posledice u odnosima autonomnih pokrajina sa matičnom republikom.

Predsedništvo Srbije je tada formiralo radnu grupu koja je imala zadatak da pripremi radni materijal za raspravu o problemima koji nastaju na relaciji Beograd - Novi Sad - Priština.

U dokumentu, koji je kolokvijalno nazvan "Plava knjiga", i koji je prezentovan januara 1977. u Skupštini SR Srbije, kroz maksimalno uglađenu formu kvalifikacija, nedvosmisleno su navedeni problemi u funkcionisanju na nivou Federacije i njenim organima, Skupštine SR Srbije, Predsedništva SR Srbije, Izvršnog veća (vlade) Srbije, Saveznog izvršnog veća, Republičkih organa uprave, Vrhovnog suda Srbije i Republičkog javnog tužilaštva, Republičkog saveta, na planu ostvarivanja obaveza Republike na poslovima narodne odbrane, unutrašnjih poslova i bezbednosti, u privrednom sistemu, ekonomskoj politici, planiranju i politici razvoja, na polju obrazovanja, kulture i nauke.

Nije zaobiđen ni sport, fizička kultura i informativna delatnost. Navedeno je niz drastičnih primera različitih interpretacija i tumačenja kako saveznog, tako i republičkog ustava.

Foto: Printscreen YouTube

Sve aktivnosti oko revizije Ustava iz 1974. obustavljene su u leto te 1977. godine, posle pisma koje je CK SK Srbije, u Titovo ime poslao Stane Dolanc, tadašnji sekretar Izvršnog biroa SK SKJ.Ovaj događaj ukazuje i na to da srpska komunistička politička elita nije smela da se suprotstavi Titu, baš kao ni pet godina ranije prilikom smene srpskih liberala.

Očito da niko nije bio spreman da stane sa one strane crte neprikosnovenom maršalu, i time ugrozi svoj opstanak u vlasti, pa i kada su na stolu tako krupni problemi kao što je bili status Srbije u federaciji, kao i njena teritorija i nadležnosti, pa čak i budućnost Srbije. A možda je takav odnos, kako je primetio stari cinik, da se lično stavlja ispred državnog, zajednička nit srpske političke elite u poslednja dva veka.

Autor: D.B.