AKTUELNO

U Sekretarijatu za obrazovanje i dečiju zaštitu najavljuju proširenje kapaciteta predškolskih ustanova adaptacijom škola.

Na upis u državne vrtiće čeka 8.280 dece – 4.902 sa prioritetom i 3.378 bez prioriteta. Kako objašnjavaju u Sekretarijatu, prioritet imaju deca iz društveno osetljivih grupa, mališani čiji su roditelji zaposleni ili redovni studenti, deca čija braća ili sestre idu u isti vrtić, kao i treće i svako naredno dete.

Deca se u predškolske ustanove upisuju tokom cele godine, a zahtevi se mogu podneti elektronskim putem i neposredno u ustanovama.

- Kontinuirano povećavamo kapacitete za smeštaj dece u vrtiće i čini sve što je u zakonskim okvirima da se odobri dodatno zapošljavanje u predškolskim ustanovama – rečeno je našem portal u Sekretarijatu.

400 novih mesta

U 2016. godini otvorena su dva nova objekta, čime su kapaciteti za smeštaj dece predškolskog uzrasta povećani za oko 400 mesta. Otvoren je depandans “Mileva Marić Ajnštajn” u stambenom kompleksu Dr Ivan Ribar, kapaciteta oko 100-150 dece i vrtić „Oaza“ u kompleksu „Elektronske industrije“ u Zemunu, koji je dugo bio van funkcije, a može da primi između 270 I 300 dečaka I devojčica. Pre nekoliko dana otvoren je i objekat u Domu kulture u Ugrinovcima u kojem može da boravi 81 dete.

Reorganizacijom škola do prostora za predškolce

U 2017. godini planiran je završetak izgradnje vrtića u naselju Altina, u Zemunu, koji će moći da primi 200 mališana. Takođe, planirana je adaptacija biblioteke u naselju Ovča za potrebe PU „Boško Buha“ kapaciteta 50 dece. U saradnji sa Sekretarijatom za investicije i stanovanje planirana je izrada projekta za izgradnju vrtića sa centralnom proizvodnom kuhinjom u naselju Ovča. Objekat će imati kapacitet za smeštaj 140 dece i proizvodnju oko 2500 obroka. Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu u saradnji sa resornim ministarstvom racionalizovaće prostor u pojedinim školama, čime će se dobiti nova mesta za prijem dece predškolskog uzrasta.

Planirano je da se u školama u kojima ima dosta slobodnog prostora delovi preurede i daju na raspolaganje predškolskim ustanovama. Adaptacijom ovog prostora uštedeće se i značajna finansijska sredstva, koliko bi koštala izgradnja nekoliko obdaništa.

U Sekretarijatu ističu da je ovo jedan od najznačajnijih projekata kojim će se povećati kapacitet predškolskih ustanova i smanjiti liste čekanja u opštinama Zemun, Novi Beograd, Rakovica, Palilula, Savski venac i Zvezdara.

Deca mogu i u privatne vrtiće o trošku grada

Od 2015. Godine deca za koju nema mesta u državnim vrtićima mogu da se upišu u bilo koju od 142 privatne predškolske ustanove na teritoriji Beograda. Privatne vrtiće već pohađa 8.730 dece. Ekonomska cena vrtića je 27.952 dinara mesečno po detetu, a učešće korisnika usluga u ekonomskoj ceni po detetu iznosi 20 odsto, odnosno za 5.590 dinara mesečno. Dakle, za decu koja idu u privatne vrtiće grad Beograd refundira oko 22.000 dinara. U privatna obdaništa mogu da se upišu deca za koju nema mesta u državnim vrtićima. Uz zahtev za ostvarivanje prava na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi roditelji prilažu „odbijenicu” iz državnog vrtića– i fotokopiju ugovora sa privatnom predškolskom ustanovom.

Besplatno u vrtiće ide 5.500 mališana

Pravo na besplatan vrtić ima treće dete I svako sledeće, deca čiji roditelji primaju socijalnu pomoć, mališani sa smetnjama u razvoju za koje nije ostvareno pravo na dečiji dodatak , kao I deca bez roditeljskog staranja.

#Roditelji

#Vrtić

#deca

'