AKTUELNO

Unija diskografa Srbije-UDS je renomirano udruženje muzičkih diskografa u Srbiji koji zastupaju kataloge domaćih i stranih muzičkih izdanja. UDS se oglašava u javnosti povodom date izjave Verana Matića, predsednika Asocijacije nezavisnih elektronskih medija-ANEM, u vezi sa štrajkom glađu Maje Pavlović vlasnice Kanala 9 iz Novog Sada.

Izjava Verana Matića odnosila se na potrebu za korekcijom minimalne naknade u Sporazumu o jedinstvenoj tarifi naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija, koji su zaključili ANEM, s jedne strane, i organizacije OFPS i PI, sa druge strane.

UDS ovim putem podseća da su organizacije OFPS i PI upravo sa ANEM-om vodile pregovore i postigle sporazum o tarifi naknada za emitovanje, kojim je utvrđena minimalna naknada za emitovanje. Minimalna naknada nije utvrđena ni fiksno, ni paušalno, već se po sporazumu o tarifi utvrđuje za svakog emitera posebno po njegovoj zoni pokrivenosti. Za emitere koji imaju lokalnu ili regionalnu pokrivenost ova naknada je izuzetno niska i utvrđuje se kad emiter nema ostvaren prihod ili je prihod ostvaren i prijavljen organizacijama minimalan. U svim državama u regionu i Evropi takođe je predviđeno plaćanje minimalne naknade ukoliko emiteri ne ostvaruju prihode.

U poređenju sa tarifama organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava iz zemalja u regionu, tarifa organizacija OFPS i PI je najmanja u regionu. Dakle, nije u pitanju nikakav namet ili taksa, već naknada za iskorišćavanje tuđe intelektualne svojine, u slučaju da emiteri koriste repertoar organizacija Sokoj, PI i OFPS, koje štite interese svojih članova i nosilaca prava i za njih prikupljaju naknadu određenu tarifama. Osim toga, organizacije korisnicima takođe nude mogućnost ostvarivanja popusta i na minimalnu naknadu ukoliko redovno izmiruju svoje obaveze.

S druge strane, Maja Pavlović, vlasnica Kanala 9 godinama unazad izbegava ispunjavanje zakonske obaveze plaćanja naknade za emitovanje i njena reakcija na pravnosnažne sudske presude je „štrajk glađu“. Organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava su Maji Pavlović u prethodnom periodu ponudile zaključenje sporazuma za Kanal 9, međutim Maja Pavlović je do sada ignorisala ovu ponudu.

UDS poziva predsednika ANEM-a Verana Matića da pozove Maju Pavlović da prekine „štrajk glađu“ i da na zajednički sastanak pozove Maju Pavlović, predstavnike organizacija Sokoj, OFPS i PI, kao i predstavnike udruženja novinara UNS u cilju prevazilaženja nesporazuma Kanala 9 sa organizacijama Sokoj, OFPS i PI oko plaćanja naknade, utvrđivanja svih činjenica i dogovora oko sklapanja sporazuma između organizacija i Kanala 9. Sve to imajući u vidu da je ANEM, kao reprezentativno udruženje emitera, sklopilo sporazum o tarifi sa organizacijama OFPS i PI 2014. godine, kao i protokol oko regulisanja naknade za emitere sa Sokojem takođe 2014. godine.

#Unija diskografa Srbije

'