AKTUELNO

Nakon što je apsorbovala više od 10 miliona tona otpada tokom poslednje četiri decenije, deponija se zatvara radi saniranja.

Beograd je grad sa više od 1,5 miliona stanovnika koji godišnje proizvedu oko 500.000 tona otpada. Tokom proteklih 40 godina, najveći deo ovog otpada završavao je u Vinči — na najvećoj neuređenoj deponiji u Evropi. 

Deponija je vremenom dostigla površinu koja odgovara veličini 185 fudbalskih stadiona.

Zahvaljujući novoj investiciji, postojeće odlagalište će biti pretvoreno u savremenu deponiju uz poštovanje principa ekološke održivosti. 

Pogledajte film koji sadrži više informacija:

#Deponija

#Vinča

'